RODO


Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Adam Adamczyk
e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl
telefon: 34 351-37-94


  • Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

         Pobierz  • Klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników

        Pobierz


 


  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

        Pobierz