KONKURS

Żłobek Miejski w Lublińcu bierze udział w Projekcie Profilaktycznym o nazwie

Kompensowanie deficytów rozwojowych wynikających z zaniedbań środowiskowych będących konsekwencją występowania problemu alkoholowego w rodzinie ,zdrowie najważniejsze bez uzależnień „mamo nie pij, nie pal !”

dlatego

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców z naszego żłobka do udziału w konkursie plastycznym

pt. Promocja zdrowego żywienia i zapobieganie uzależnieniom”

Organizator: ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Cele konkursu :

promowanie zdrowego stylu życia – bez nałogów;
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych;

wzmacnianie więzi rodzinnych;
– rozwijanie inwencji twórczej dzieci.


Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do rodziców dzieci uczęszczających do naszego żłobka oraz dzieci.
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę . Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka).
 • Prace konkursowe powinny być wykonane w formie płaskiej.
 • Technika wykonania prac: dowolna, format prac plastycznych: A-3 lub A-4.
 • Prace powinny być podpisane z tyłu: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy.
 • Prace należy składać u wychowawców grup w terminie do 18.10.2021r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu 19.10.2021r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na tablicy informacyjnej dla rodziców.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
  Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na terenie żłobka .