Informacje Rady Rodziców

Lista rodziców/opiekunów prawnych wchodzących

w skład Rady Rodziców Żłobka Miejskiego w Lublińcu

na rok 2023/2024

 

Przewodniczący: Anna Świder

Skarbnik: Nina Wołyńska

Komisja Rewizyjna: Klaudia Rurańska

Komisja Rewizyjna: Marian Polok

Członek Rady Rodziców: Alina Henel

Członek Rady Rodziców: Agnieszka Panek