Ubezpieczenie NNW na rok 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

ZACHĘCAMY DO UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK 2021/2022.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYNOSI 37 zł. UBEZPIECZENIE OPŁACANE JEST W FIRMIE InterRisk.

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE!

OPŁATĘ ZA UBEZPIECZENIE MOŻNA DOKONAĆ DNIA 27.09.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) U PRZEDSTAWICIELA FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ NA TERENIE ŻŁOBKA (HOL) W GODZINACH 12.00 – 16.00

DLA KAŻDEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, UBEZPIECZYCIEL ROZDA ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ