Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – informacja


  • Wniosek rodzica o zorganizowanie zajęć

    Pobierz   • Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021r.

    Pobierz  • Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021r.

    Pobierz


Zamknięcie Żłobka – informacja z dnia 26 marca 2021r.

SZANOWNI RODZICE !

NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEDSTAWIONEJ PRZEZ MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 25 MARCA 2021r. ŻŁOBEK MIEJSKI OD DNIA 29 MARCA 2021 r. DO DNIA 09 KWIETNIA 2021 r. ZOSTAJE ZAMKNIĘTY Z POWODU PANDEMII.

WYJĄTKIEM BĘDZIE SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ( MIN. ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ)

WAŻNE:

RODZICE BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO.

 

Uprzejmie prosimy zwracać się z pilnymi sprawami na adres mailowy: zlobek@zlobek. lubliniec.pl lub telefonicznie 34 356 22 38

Życzę Dzieciom i ich Rodzicom zdrowia i spokoju

Serdecznie pozdrawiam

Joanna Gawron Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego

w Lublińcu

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu

informuje,

że nabór do Żłobka Miejskiego na rok

2021/2022 rozpoczyna się

4 maja i będzie trwał do 31 maja 2021 roku.

Wszystkie informacje i druki dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.zlobek.lubliniec.pl

Rekrutacja – informacja

UWAGA RODZICE !

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Lublińcu

Wnioski o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Lublińcu oraz deklaracje o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu w roku

szkolnym 2021/2022, przyjmowane będą w okresie od dnia 04 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. w godz. 8:00 – 15.00

Składając wniosek o przyjęcie do żłobka prosimy pamiętać o:

1. dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do placówki – prosimy aby dokumenty były w kopertach;

2. prosimy o sprawdzenie dokumentów i załączenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń (prosimy pamiętać o zaświadczeniach z pracy).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie żłobka, przy zachowaniu zaostrzonych reguł sanitarnych. Wejście do sekretariatu tylko po jednej osobie, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i obowiązkowo z maseczką ochronną.

Personel żłobka będzie odnotowywał kolejność oddawanych zgłoszeń.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji do pobrania na naszej stronie internetowej: www.zlobek.lubliniec.pl, zakładka rekrutacja.