Pilna informacja

PILNA INFORMACJA!

PROSIMY RODZICÓW DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z POWODU PANDEMII, O KONTAKT TELEFONICZNY Z DYREKTOREM PLACÓWKI, W SPRAWIE UZGODNIENIA TERMINU POWROTU DZIECKA DO ŻŁOBKA.

Dzień Matki

Wszystkim Mamom

W dniu tak pięknego święta, życzymy zdrowia, spełnienia najpiękniejszych marzeń i wielu chwil przepełnionych radością i optymizmem.

Życzymy, aby każdego dnia na Waszych twarzach gościł uśmiech, a miłość którą obdarowujecie swoje dzieci wracała do Was przez cały czas , tak aby DZIEŃ MATKI trwał cały rok.

Przyjmijcie szczere wyrazy szacunku i podziękowania za cały trud jaki wkładacie w wychowanie dzieci oraz za cierpliwość i nieograniczoną, bezinteresowną miłość.

KOCHANYM MAMOM ŻYCZĄ

DZIECI ORAZ CAŁY PERSONEL ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

ZASADY PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŻŁOBKA – informacje

DRODZY RODZICE !

PROSIMY O ZACHOWANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŻŁOBKA

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

1. Do żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.

3. Przed wejściem do żłobka należy zdezynfekować ręce oraz obowiązkowo zasłonić usta i nos.

4. W szatni dla dzieci może przebywać max 2 rodziców/opiekunów prawnych.

5. Rodzic/opiekun prawny wchodzi do żłobka na wskazanie przez pielęgniarkę/osobę wyznaczoną do kontroli.

6. Pozostali rodzice oczekują w kolejce na zewnątrz żłobka, zachowując bezpieczną odległość min. 2 m od innych osób.

7. Rodzic/opiekun prawny porusza się wyłącznie po szatni dla dzieci.

8. Rodzic/opiekun prawny powierza dziecko opiekunowi w wejściu do sali zabaw z zachowaniem bezpiecznej odległości.

9. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek ograniczyć do minimum kontakt z opiekunem.

10. Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się z dyrektorem żłobka lub innymi pracownikami wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia do żłobka zabawek oraz innych niepotrzebnych przedmiotów .

ODBIERANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobligowany do skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przed wejściem do żłobka.

 2. Rodzic/opiekun prawny wchodzi do żłobka na wskazanie przez pracownika żłobka.

 3. Pozostali rodzice oczekują w kolejce na zewnątrz żłobka, zachowując bezpieczną odległość 2 m od innych osób.

 4. W szatni dla dzieci może znajdować się max 2 rodziców/opiekunów prawnych.

 5. Rodzic/opiekun prawny udaje się bezpośrednio do grupy wychowawczej swojego dziecka.

 6. Obowiązuje całkowity zakaz wejścia na salę zabaw.

 7. Opiekun przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu w drzwiach sali z zachowaniem bezpiecznej odległości, ograniczając kontakt do minimum.

 8. Rodzic/ opiekun prawny udaje się bezpośrednio do szatni i opuszcza placówkę żłobka.

ODBIERANIE DZIECKA Z PLACU ZABAW

W tej sytuacji stosuje się takie same zasady jak powyżej.

 1. Na terenie placu zabaw może przebywać max 2 rodziców/prawnych opiekunów.

 2. Rodzica/prawnego opiekuna obowiązuje zakaz wstępu bezpośrednio na plac zabaw.

 3. Odbiór dziecka odbywa się przy wejściu na plac, zachowując bezpieczną odległość i minimalny kontakt z opiekunem.

UWAGA – Żłobek Miejski rozpoczyna działalność

DRODZY RODZICE !

Żłobek Miejski rozpoczyna działalność od 18.05.2020 r. od godziny 5.30 do 16.00

Zapraszamy serdecznie

Wszystkie pytania dotyczące pracy i zasada funkcjonowania żłobka należy kierować do dyrektora żłobka.

Informacja dotycząca czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Lublińcu

UWAGA !

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 115/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04.05.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Lublińcu,

działalność Żłobka Miejskiego w Lublińcu jest zawieszona do dnia 17 maja 2020 r.

O dalszych postępowaniach będziemy Państwa informować na bieżąco, na naszej stronie internetowej lub telefonicznie.

Zarządzenie do pobrania poniżej:

Zarządzenie nr 115