Informacja – ubezpieczenie

OGŁOSZENIE !

 

UBEZPIECZENIE GRUPOWE DLA DZIECI

WYNOSI 45,00 ZŁ

DZIECI UBEZPIECZONE BĘDĄ W FIRMIE InterRisk

OPŁATA JEST DOBROWOLNA

OPŁATĘ ZA UBEZPIECZENIE MOŻNA DOKONAĆ DNIA

28.09.2022 r. (środa) U PRZEDSTAWICIELA FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ NA TERENIE ŻŁOBKA (HOL) W GODZINACH 12.00 – 16.00

 

DLA KAŻDEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, UBEZPIECZYCIEL ROZDA ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ