UWAGA! Otwarcie Żłobka – informacja z dnia 16.04.2021r.

Żłobek Miejski w Lublińcu

 czynny od 19 kwietnia 2021 r.

dla wszystkich dzieci !!!

Zapraszamy serdecznie

Zamknięcie Żłobka – Informacja z dnia 9 kwietnia 2021R.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobka zostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r.

W żłobku będą prowadzone zajęcia dla dzieci z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych wytycznymi MZ i GIS, o ile rodzice dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora żłobka. Wniosek do pobrania na stronie internetowej żłobka.

Uprzejmie prosimy zwracać się z pilnymi sprawami na adres mailowy: zlobek@zlobek.lubliniec.pl lub telefonicznie 34 356 22 38