Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

UWAGA RODZICE !

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Lublińcu

Wnioski o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Lublińcu oraz deklaracje o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu w roku szkolnym 2022/2023, przyjmowane będą w okresie od dnia 02 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. w godz. 7:00 –14.00 .

Składając wniosek o przyjęcie do żłobka prosimy pamiętać o:

1. dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do placówki –prosimy aby dokumenty były w kopertach;

2. prosimy o sprawdzenie dokumentów i załączenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń (prosimy pamiętać o zaświadczeniach z pracy).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie żłobka, przy zachowaniu zaostrzonych reguł sanitarnych. Wejście do sekretariatu tylko po jednej osobie, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i obowiązkowo z maseczką ochronną.

Personel żłobka będzie odnotowywał kolejność oddawanych zgłoszeń.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji do pobrania na naszej stronie internetowej: www.zlobek.lubliniec.pl, zakładka rekrutacja.

Poniżej znajduje się również do pobrania harmonogram rekrutacji:

Harmonogram – Pobierz