Rekrutacja 2023/2024 – informacja

Informacja o Rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Lublińcu

Wnioski o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Lublińcu w roku szkolnym 2023/2024, przyjmowane będą w okresie od dnia 02 maja 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r. w godz. 7:00 –14.00.

Składając wniosek o przyjęcie do żłobka prosimy pamiętać o:
1. dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do placówki –prosimy aby dokumenty były w kopertach;
2. prosimy o sprawdzenie dokumentów i załączenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń (prosimy pamiętać o zaświadczeniach z pracy).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie żłobka. Wejście do sekretariatu tylko po jednej osobie, personel żłobka będzie odnotowywał kolejność oddawanych zgłoszeń.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji do pobrania na naszej stronie internetowej: www.zlobek.lubliniec.pl, zakładka rekrutacja.